CREATIVELY DRIVEN. DATA INSPIRED.

Ölçülebilir, akıcı, etkili ve verimli

YAKLAŞIMIMIZ

Müşteri yolculuğunda odaklandığımız temel alan Conversion. Hizmet verdiğimiz markaların iş sonuçlarına doğrudan ve somut katkı sağlayacak şekilde düşünür, veriden ilham alarak veriye uzanan yolculuklar hayal eder, planlar ve gerçekleştiririz.

Her adımda veriyi stratejik bir şekilde toplar, düzenler ve çıkardığımız öngörülerle bir sonraki adıma geçeriz. 3 kritik alanda değer sağlar, müşteri yolculuğunu ilk andan son ana kadar ölçülebilir, akıcı, etkili ve verimli kılmak için çalışırız.


Data & Analytics Insights
Creative, Communications & Experiences
Technology Enabled Marketing

CONTEXT
(ENVIRONMENT)
CONVERSION FUNNEL / CUSTOMER JOURNEY
 • AWARENESS
 • ENGAGEMENT
 • CONVERSION
 • LOYALTY

 • OBJECTIVES
 • ACCOUNTABLE
  (Measured, documented, organized, aligned)
 • SEAMLESS
  (No gaps, non dead ends, all pieces fit, working)
 • EFFICIENT
  (No waste, fast, efficient, scalable, practical, consistent, usable, satisfactory)
 • PRODUCTIVE
  (Measurable, More output, scalable growth)

 • SERVICES
 • CONSULTANCY & STRATEGY
  (Help to make the change for the future)
 • ANALYSIS
  (Assess, identify, target, plan, measure, predict, optimize)
 • BUILD & OPERATE
  (Platforms, database, processes, operation, measurement, reporting)
 • CREATE
  (Ideas, content, ad creatives, campaigns, reports, dashboards)
 • ENGAGE
  (Communities, direct communication, contact plans, events, campaigns)

 • CAPABILITIES
 • STRATEGY
 • DATA, ANALYTICS, INSIGHTS
 • CREATIVE, CONTENT & COMMUNICATION
 • TECHNOLOGY